EL GEE

El Grup d’Estudis Etnopoètics és un grup actiu que té com a objectiu consolidar la recerca sobre etnopoètica i folklore a les terres de parla catalana i establir canals efectius de comunicació i cooperació entre els estudiosos d’aquesta disciplina.

L’octubre de 2004 un grup d’estudiosos de la literatura oral, en una reunió celebrada a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i promoguda pel Dr. Josep M. Pujol i la Dra. Carme Oriol, posaren de manifest la necessitat de crear un grup de treball en l’àmbit de l’etnopoètica i el folklore que reunís investigadors sobre aquests temes d’arreu dels Països Catalans. El 25 de novembre de 2005 el grup es va constituir formalment a Tarragona, sota l’empara de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans, durant la celebració de la jornada «La biografia popular: de l’hagiografia al gossip». S’elegí com a president el Dr. August Bover i tres vocals, amb un criteri de territorialitat (Catalunya, Illes Balears, País Valencià). També s’acordà reunir-se un cop a l’any i tractar un tema monogràfic, de forma rotatòria als diferents indrets dels Països Catalans.

Actualment, i segons acord de la darrera assemblea celebrada el 4 de novembre de 2023 a Castelló, el grup gestor està format per Tània Muñoz, Caterina Valriu, Xavier Roviró i Carme Rubio.

Per a més informació sobre el Grup d’Estudis Etnopoètics, els seus orígens i les seves activitats podeu llegir l’article «El Grup d’Estudis Etnopoètics: recerca, preservació i difusió de la literatura oral catalana» de Caterina Valriu, publicat a Estudis Romànics 33 (2011): 333-340.

descarregar l’article

llegir l’article en línia