I-La biografia popular

I Trobada «La biografia popular: de l’hagiografia al gossip». 25 de novembre de 2005, Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).
En aquesta trobada es va constituir formalment el Grup d’Estudis Etnopoètics.

Crònica de la trobada escrita per Josep M. Pujol a Estudis Romànics 29 (2007: 607-608).

→ descarregar crònica

Crònica de la constitució del GEE escrita per Josep M. Pujol a Estudis Romànics 29 (2007: 608).

→ descarregar crònica

Crònica d’August Bover, Carme Oriol i Josep M. Pujol a Llengua & Literatura 17 (2006: 539-540).

→ descarregar crònica

TargetóTargetó