Vigència, transmissió i transformació de les tradicions orals

Vigència, transmissió i transformació de les tradicions orals.

Edició a cura de M. Magdalena Gelabert.

La Vall d’Uixó: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, setembre de 2018.

ISBN: 978-84-9965-426-3
DL: B 24266-2018
215 pàgines

descarregar el llibre

llegir el llibre en línia

comprar el llibre en paper