Mons reals i imaginats en l’etnopoètica catalana

Mons reals i imaginats en l’etnopoètica catalana

Edició a cura de Josep Temporal i Sílvia Veà.

La Vall d’Uixó: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, setembre de 2020.

ISBN: 978-84-9965-557-4
DL: B 18737-2020
143 pàgines

descarregar el llibre

llegir el llibre en línia

comprar el llibre en paper