Miscel·lània etnopoètica

Miscel·lània etnopoètica
Edició a cura de Xavier Roviró i Alemany, Carme Rubio i Larramona, Emili Samper Prunera.
La Vall d’Uixó: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, setembre de 2021.

ISBN: 978-84-9965-615-1
DL: B 15583-2021
160 pàgines

descarregar el llibre
llegir el llibre en línia

comprar el llibre en paper