Folklore i Romanticisme

Folklore i Romanticisme

Folklore i Romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença.

Edició a cura de Joan Armangué i Joan Borja.

Dolianova: Grafica del Parteolla, «Sèrie Actes, 9», novembre 2008.

ISBN: 978-88-89978-69-6

128 pàgines

→ descarregar el llibre

llegir el llibre en línia